Invoering screening dikkedarmkanker kan niet wachten

Minister Klink van VWS wil het besluit tot screening van dikkedarmkanker met 1 jaar uitstellen vanwege financiële redenen èn om het tekort aan zorgprofessionals eerst op te lossen. Uitstel kost jaarlijks 1.400 sterfgevallen aan dikkedarmkanker en kan onnodig veel leed bij patiënten en hun naasten voorkomen. KWF Kankerbestrijding heeft de minister verzocht om de beslissing niet uit te stellen en over te gaan tot snelle invoering van een landelijk screeningsprogramma.

Lees meer