Nieuwe vorm van pijnstilling bij VieCuri

operatie

Bij VieCuri krijgen patiënten met dikkedarmkanker na een darmoperatie geen infuus meer met morfine maar een nieuw soort pijnstilling.  Jaarlijks zijn er ongeveer 4.500 patiënten van 70 jaar of ouder waarbij de gangbare pijnstilling met morfine zeer nadelig is. Door een nieuwe methode, bedacht in VieCuri, hebben patiënten minder pijn en herstellen ze sneller. Bijwerkingen … Lees meer

Buikvlieskanker niet langer onbehandelbaar

buikvlieskanker

De overleving van patiënten met uitgezaaide darmkanker in het buikvlies, zogenoemde buikvlieskanker, is in de laatste 20 jaar verdubbeld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Catharina Ziekenhuis, waarbij gebruik is gemaakt van cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Buikvlieskanker In de periode 1995-1999 leefde een patiënt na de diagnose buikvlieskanker gemiddeld nog 6 … Lees meer

Versneld herhaalde screening op darmkanker

De mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport heeft onlangs be­slo­ten vanaf 2013 een lan­de­lijk be­vol­kings­on­der­zoek naar (dikke)darm­kan­ker in te voeren. In dit scree­nings­pro­gram­ma krijgen mensen tussen de 55 en 75 jaar iedere twee jaar een bloed­test aan­ge­bo­den, de zo­ge­noem­de im­mu­no­che­mi­sche fecaal occult bloed­test (iFOBT).

Lees meer

Hoge alcoholconsumptie beperken, zeker als in de familie dikke darmkanker voorkomt

Mensen bij wie dikke darmkanker in de familie voorkomt én een hoge alcoholconsumptie hebben van gemiddeld 3 of meer glazen alcohol per dag hebben 81% meer kans op het ontwikkelen van dikke darmkanker dan mensen die dezelfde hoeveelheid drinken maar geen bloedverwanten hebben met deze ziekte. Juist bij deze familiair belaste groep kan het risico op dikke darmkanker worden verkleind door matig te zijn met alcohol.

Lees meer