Intensieve handhaving werkt bij dierverwaarlozing

Intensieve handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft er toe geleid dat het dierenwelzijn op 50 veeteeltbedrijven het afgelopen jaar sterk verbeterd is.

koe

Daardoor is verscherpt toezicht op deze bedrijven niet langer nodig. Tegelijkertijd komen er jaarlijks nieuwe bedrijven bij waar de NVWA het toezicht moet verscherpen.

Lees meer

Veestapels weggehaald bij veehouders in Overijssel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen dagen bij 2 veehouders in Overijssel respectievelijk 92 en 80 runderen wegens ernstige verwaarlozing weggehaald en elders ondergebracht. Op een van de bedrijven werden ook 20 kadavers aangetroffen. Tegen de veehouders zijn processen-verbaal opgemaakt voor dierverwaarlozing.

Lees meer