Vleeskuikens mogelijk bron voor resistente bacteriën

Steeds meer mensen blijken bacteriën bij zich te dragen die resistent zijn voor beta-lactam antibiotica, zoals penicillines en cephalosporines, zonder dat zij zelf antibiotica hebben gebruikt of in een ziekenhuis behandeld zijn.

BroilersFotocredits: Bob Murphy (cc)

De bron van deze bacteriën is onbekend, maar kan besmet voedsel zijn. In haar proefschrift beschrijft Cindy Dierikx het vóórkomen van resistente bacteriën in vleeskuikens.

Lees meer

Dijksma: “Eerlijk voedsel voor een eerlijke prijs”

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) breekt een lans voor eerlijk voedsel: “Dat betekent bijvoorbeeld goed dierenwelzijn en diergezondheid, lage risico’s voor de volksgezondheid, rekening houdend met natuur en milieu een een faire prijs voor de producent.”

Lees meer

Stalmanagement belangrijk voor dierenwelzijn en melkkwaliteit

De ene stal is de andere niet. Dat blijkt uit onderzoek op 36 melkveebedrijven (gangbaar én biologisch) met verschillende strooisels en inrichtingen. De onderzoekers keken naar vuilheid van de koeien, huidbeschadigingen en snelheid van gaan liggen.

Roodbonte koeFotocredits: E. Dronkert (cc)

Hierbij bleek dat het type stal, de stalinrichting en afstelling van ligboxen, de aandacht en interesse van de veehouder belangrijker zijn dan het strooiseltype.

Lees meer

Gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur?

Beleidsmakers zijn alert op de (schadelijke) effecten die dieren, milieu en natuurverschijnselen kunnen hebben op de menselijke gezondheid.

Maar de vraag andersom: welke schade de huidige gezondheidszorg toebrengt aan dieren en natuur wordt in beleidskringen echter zelden gehoord. Moet in het volksgezondheidsbeleid, meer dan nu het geval is, rekening gehouden worden met de mogelijke negatieve gevolgen voor dieren en natuur?

Lees meer

Regels voor pluimveekadavers goed nageleefd

Uit een effectmeting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de pluimveesector de laatste jaren een verbeterslag heeft doorgemaakt. Pluimveehouders gaan hygiënischer om met pluimveekadavers en volgen ook de meldingsprocedures en andere regels beter op.

Gingen in 2008 nog 293 pluimveehouders in de fout, vorig jaar bleken nog maar 3 bedrijven in overtreding te zijn. De NVWA blijft de komende jaren de pluimveesector monitoren.

Lees meer

Tien winnende plannen duurzame stallen

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stelt 10 ondernemers in staat om de haalbaarheid van hun voorstel voor duurzame stallen te onderzoeken. Hij stelt hiervoor een bijdrage van €45.000 per projectvoorstel op grond van het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor integraal duurzame stallen beschikbaar.

Lees meer

Dierenbescherming ernstig teleurgesteld in ‘visieloze’ nota Bleker

De Dierenbescherming is ernstig teleurgesteld over de inhoud van de Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid, die staatssecretaris Bleker van EL&I donderdagmiddag 23 februari 2012 publiceerde. Volgens de organisatie is het een visieloos document vol open deuren. Dat het schoppen en dumpen van dieren bij wet verboden zou moeten worden en stevig aangepakt is hiervan wel het meest in het oog springende voorbeeld, aldus de organisatie.

Lees meer