Verbod apotheek bij dierenarts is zinloze maatregel

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is zeer teleurgesteld over de strekking van de motie die Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) zal indienen.

koeien

In de motie wordt voorgesteld de apotheek te ontkoppelen van de dierenartsenpraktijk om op die manier het antibioticagebruik in de intensieve veehouderij terug te dringen. Schouw gaat ervan uit dat dierenartsen antibiotica voorschrijven op zakelijke in plaats van veterinaire gronden.

Lees meer

Richtlijn Bacteriële huidinfecties bij hond en kat is vastgesteld

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), beroepsvereniging van dierenartsen in Nederland, heeft een derde richtlijn vastgesteld voor veterinair handelen. Het gaat om de Richtlijn Bacteriële huidinfecties bij hond en kat.

Zagaramateb, Kat van de wereld

De aanbevelingen in deze richtlijn geven de dierenarts een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van bacteriële pyodermie (huidontsteking) bij hond en kat. De nadruk ligt op een correcte toepassing van diagnostische methodes om de betrokken bacteriën in kaart te brengen, de kans op herhaling te verminderen, en op zorgvuldige therapiekeuze.

Lees meer

Gestrande bultrug overleden aan acute spierschade

De bultrug die op 12 december 2012 op de Razende Bol bij Texel strandde, is op 16 december overleden aan de gevolgen van uitgebreide acute spierschade. Omdat de ingewanden en organen van de bultrug al sterk in ontbinding waren, is de oorzaak van de stranding niet meer vast te stellen. Dit meldt dr. Jooske IJzer, dierenarts-patholoog van de afdeling pathobiologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Wet Dieren vanaf 1 januari 2013 van kracht

Op 1 januari 2013 gaat de Wet Dieren in. De Wet Dieren is een raamwet. Dat betekent dat de wet zelf een beperkt aantal regels stelt en daarnaast de mogelijkheid biedt om allerlei zaken over en voor dieren te regelen in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB´s) en ministeriële regelingen. Vanaf 1 januari 2013 gaan ook een aantal van dat soort nieuwe maatregelen in.

Lees meer

Eerste Landelijke Open Dag Dierenartsen op 6 oktober

Op zaterdag 6 oktober 2012 wordt de eerste Landelijke Open Dag Dierenartsen georganiseerd met als thema ‘Dierenarts in 3D: deskundig, dienstverlenend en duurzaam’. Ruim 150 dierenartsenpraktijken doen mee en laten zien hoe de dierenartsen in Nederland zorgen voor mens en (huis)dier. Zij organiseren van alles: van kleurwedstrijd tot rondleiding, van lezingen tot knuffelspreekuren.

Lees meer

Dierenartsen gebruiken nieuw leerconcept

De diergeneeskunde is een dynamisch veld, waarbinnen continu sprake is van nieuw onderzoek en innovatie. Dierenartsen blijven dan ook een leven lang leren en zij werken steeds vaker op een evidence based, oftewel door onderzoek ondersteunde, wijze. In de praktijk leren dierenartsen vaak in groepsverband. In haar proefschrift beschrijft Esther de Groot hoe het leren in groepen voor dierenartsen plaatsvindt op basis van een nieuw concept: de kritisch reflectieve dialoog.

Lees meer

Betere pijnbestrijding bij paarden

Thijs van Loon is dierenarts-anesthesioloog en promoveert op 27 maart 2012 op het onderwerp ‘Pijnherkenning en pijnbehandeling bij het paard’. Hij ontwikkelde een methode om pijn na een operatie objectief te meten bij koliekpaarden (paarden met een probleem in het spijsverteringstelsel).

Daarmee is ook een betere pijnbestrijding mogelijk. De methode van Van Loon kan in theorie ook toegepast worden bij andere patiënten. Voor dit laatste is wel meer vervolgonderzoek nodig.

Lees meer