Bleker gaat toch grenzen stellen aan megastal

Milieudefensie is blij dat staatssecretaris Bleker heeft donderdag 8 maart 2012 aankondigd nog voor de zomer met wetgeving te komen tegen megastallen. Bleker komt met concrete dieraantallen die de grenzen moeten aangeven. Hugo Hooijer van Milieudefensie: “Tot nog toe wilde Bleker maar geen grens stellen, nu gaat dat dan toch gebeuren.”

40% van de Nederlanders zegt ja tegen insecten

Een kwart van de Nederlanders maakt zich zorgen dat er in de toekomst ook in Nederland honger geleden zal worden. Maar vooralsnog zijn jongeren vooral bezorgd dat ze dik worden; ouderen zitten meer in over gif of dierlijke virussen in eten. Zowel jongeren als ouderen bestuderen de verpakking op keurmerken voor gezonde keuze, eerlijke handel en diervriendelijkheid, maar uiteindelijk koopt ruim 70% het eten dat lekker smaakt en goedkoop is.

Tien winnende plannen duurzame stallen

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stelt 10 ondernemers in staat om de haalbaarheid van hun voorstel voor duurzame stallen te onderzoeken. Hij stelt hiervoor een bijdrage van €45.000 per projectvoorstel op grond van het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor integraal duurzame stallen beschikbaar.

Dierenbescherming ernstig teleurgesteld in ‘visieloze’ nota Bleker

De Dierenbescherming is ernstig teleurgesteld over de inhoud van de Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid, die staatssecretaris Bleker van EL&I donderdagmiddag 23 februari 2012 publiceerde. Volgens de organisatie is het een visieloos document vol open deuren. Dat het schoppen en dumpen van dieren bij wet verboden zou moeten worden en stevig aangepakt is hiervan wel het meest in het oog springende voorbeeld, aldus de organisatie.

Veestapels weggehaald bij veehouders in Overijssel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen dagen bij 2 veehouders in Overijssel respectievelijk 92 en 80 runderen wegens ernstige verwaarlozing weggehaald en elders ondergebracht. Op een van de bedrijven werden ook 20 kadavers aangetroffen. Tegen de veehouders zijn processen-verbaal opgemaakt voor dierverwaarlozing.

Vogels in shampooflacons aangetroffen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 2 vogels op Schiphol in beslag genomen. Een 54-jarige man vervoerde Rode kardinalen (vogels) in zijn sok aan zijn voeten. Deze manier van vervoer is niet toegestaan omdat er sprake is van dierenkwelling. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.