Taart voor AAP

Op 14 april 1972 richtte het echtpaar Okko en Riga Reussien Stichting AAP op. Wat 40 jaar geleden begon met de opvang van een eenzaam doodshoofdaapje in hun eigen huiskamer is uitgegroeid tot een professionele internationale opvang.

Tot nu toe heeft AAP maar liefst 5.500 apen en andere exotische dieren gered en ervoor gezorgd dat zij een goed tehuis vonden. Om dit te vieren krijgen de apen op vrijdag 13 april 2012 om 11:00 uur een bijzondere apentaart aangeboden.

60 dode varkens aan op boerderij

Op een boerderij in Overijssel hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ongeveer 60 dode varkens aangetroffen. Zo’n 50 kadavers lagen in een stal tussen zo’n 150 vleesvarkens, waaraan ook de nodige verzorging en een droge ligplaats werd onthouden.

De dieren hadden geen voer ter beschikking en stonden veelal tot de knieën in de mest. De dierenarts heeft 2 dieren moeten laten inslapen. Op het erf bleken ook nog kadavers begraven te zijn.

Nederlanders gek op huisdieren maar blijven wel nuchter

Nederlanders zijn gek op hun huisdier. Bij maar liefst 85% van de Nederlanders met een huisdier maakt het dier deel uit van het gezin. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) is uitgevoerd.

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt niet zonder zijn huisdier te kunnen. Vier op de 10 huisdierbezitters denken dat hun dier echt begrijpt hoe zijn baasje zich voelt.

Processen-verbaal voor helpers bij bevalling van kalf met heftruck

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onder leiding van het Functioneel Parket Amsterdam, processen-verbaal aangezegd aan de personen die vermoedelijk verantwoordelijk zijn voor de bevalling van een kalfje door een heftruck op Schiphol.

De personen hebben de Europese transportverordening 1/2005 en Gezondheids- en welzijnswet voor dieren overtreden. In totaal zijn 16 verdachten/ondernemingen proces-verbaal aangezegd. Het Functioneel Parket besluit hoe de zaak verder wordt afgedaan.

Verduurzaming door samenwerking in varkensketen

Nederlandse varkensbedrijven en vleesverwerkers moeten hun producten meer aanpassen aan de wensen van de consument. Supermarkten en andere afnemers spelen hierin een belangrijke rol. Dat is kort gezegd het toekomstperspectief van de varkensvleesketen richting 2020.

Dit staat in een advies van de Werkgroep Varkensketen dat staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op woensdag 21 maart 2012 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Betere pijnbestrijding bij paarden

Thijs van Loon is dierenarts-anesthesioloog en promoveert op 27 maart 2012 op het onderwerp ‘Pijnherkenning en pijnbehandeling bij het paard’. Hij ontwikkelde een methode om pijn na een operatie objectief te meten bij koliekpaarden (paarden met een probleem in het spijsverteringstelsel).

Daarmee is ook een betere pijnbestrijding mogelijk. De methode van Van Loon kan in theorie ook toegepast worden bij andere patiënten. Voor dit laatste is wel meer vervolgonderzoek nodig.

Coalitiepartijen blokkeren verbod op megastallen

Milieudefensie is verbaasd dat de regeringspartijen VVD, CDA en gedoogpartner PVV blijven weigeren de schaalvergroting van de veehouderij aan banden te leggen. Dat bleek uit het stemgedrag van deze partijen in de Tweede Kamer, waarin vandaag gestemd werd over een aantal moties over megastallen. De coalitiepartijen stemden consequent tegen moties die de bouw van megastallen wilden beperken.