Hardere aanpak antibioticagebruik in de veehouderij

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) ondersteunen de plannen van de zogeheten Taskforce Werner,

Q-koortsmaatregel levenslang fokverbod lammeren versoepeld

Het levenslange fokverbod voor de lammeren die zijn geboren in het lammerseizoen 2009/2010 is per 6 december 2010 opgeheven. Daarvoor gelden strikte voorwaarden die gepubliceerd zijn in de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten.

40.000 kuikens uit voedselketen

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft een partij van ruim 40.000 vleeskuikens afgekeurd voor menselijke consumptie. De wachttermijn van een diergeneesmiddel is namelijk niet aangehouden. Dit kan een gevaar voor de