Een gezond dieet begint in je hoofd. Anneleen De Lille, Denk gezond, dieet gezond. Stap voor stap naar een gezondere levensstijl.

Een gezond dieet begint in je hoofd

“Ik wil gezonder eten en meer bewegen”. Dat zinnetje hoort psychotherapeut en coach Anneleen De Lille dagelijks. Maar hoe breng je die goede voornemens in de praktijk? En vooral: hoe houd je ze vol? Denk gezond, dieet gezond Anneleen De Lille stelt in haar boek ‘Denk gezond, dieet gezond’ een haalbare, oplossingsgerichte methode voor waarmee

Helft mensen met overgewicht wil afvallen

Helft van de mensen met overgewicht wil afvallen

Ruim de helft van de mensen met overgewicht wil afvallen. De meesten willen dat zelf doen, slechts een klein gedeelte zoekt daarvoor medische of diëtetische hulp. De andere helft is er nog níet aan toe wat aan zijn gewicht te doen. Preventieprogramma’s zouden op deze verschillende behoeftes moeten inspelen, schrijven onderzoekers van het NIVEL en

Dieetadvisering mogelijk weer in basispakket

De Minister van VWS is voornemens om dieetadvisering in 2013 weer op te nemen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Dit is opgenomen in de voorjaarsnota 2012 (Kunduz-akkoord of Lente-akkoord). De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is blij met deze plannen omdat blijkt dat sinds de vergoedingsmogelijkheden voor dieetbehandeling beperkt zijn, er minder patiënten voor een behandeling naar de diëtist gaan.

Veertig procent minder dieetadvies

In het eerste kwartaal van 2012 bezochten 28% minder cliënten de vrijgevestigde diëtist. Dit komt doordat dieetadvisering sinds begin 2012 nog maar beperkt vanuit de basisverzekering wordt vergoed. De cliënten die nog wel komen, krijgen bovendien minder diëtistische zorg. De diëtisten leverden gemiddeld 39% uren minder zorg.

Nederlandse Vereniging van Diëtisten daagt minister van VWS

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) spant een kort geding aan tegen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omdat de diëtist uit het basispakket van de ziektekostenverzekering verdwijnt. De NVD vraagt aan de rechter om de maatregel op te schorten en tenminste een overgangsregeling in te stellen.

Begeleiding door diëtist kan gezondheidsramp voorkomen

In januari, de maand van goede voornemens zoals afvallen en gezonder eten, presenteert het Rijksinstituut voor volksgezondheid RIVM een rapport waaruit blijkt dat we gemiddeld weer dikker zijn geworden, met name rond de buikomvang. Iedereen is het er over eens dat een nationale gezondheidsramp dreigt.