Magazine Bloedsuiker bestaat 25 jaar

Het magazine Bloedsuiker bestaat dit jaar een kwart eeuw. Bloedsuiker is in 1985 opgezet met als doel kennis en ervaring van mensen met diabetes onderling te delen. In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd op het gebied van diabetes en Bloedsuiker volgde de ontwikkelingen altijd op de voet. Bloedsuiker zal ook in de toekomst betrokken blijven bij alle veranderingen op diabetesgebied en zal daarbij meer en meer gebruik gaan maken van de moderne technologieën. In het jubileumjaar richt Bloedsuiker zich dan ook meer op het internet als informatie- en communicatiekanaal.

Lees meer

Sponsor Bingo Loterij steunt Bas van de Goor Foundation met 100.000 euro

Vandaag is tijdens het Goed Geld Gala bekend gemaakt dat de Bas van de Goor Foundation een financiële bijdrage van 100.000 euro zal ontvangen van de Sponsor Bingo Loterij. De Bas van de Goor Foundation heeft als missie heeft om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en beweging. Om een dergelijk omvangrijke groep – op dit moment zijn er in Nederland een miljoen mensen met diabetes – te kunnen bereiken zijn extra financiële middelen hard nodig. Deze financiële bijdrage van de Sponsor Bingo Loterij komt dan ook goed van pas om nieuwe projecten en initiatieven te kunnen organiseren voor een sportief leven met diabetes.

Lees meer

Aanbevelingslijst Diabetes Hulpmiddelen 2009

Het FBA heeft het initiatief genomen een nieuwe Aanbevelingslijst Diabetes Hulpmiddelen samen te stellen. Het doel van de aanbevelingslijst is het ondersteunen van gestructureerde diabeteszorg in Amsterdam e.o. met als resultaat optimale zorg voor patiënten met Diabetes Mellitus. Op 15 december aanstaande verschijnt de nieuwe aanbevelingslijst.

Lees meer

Nederland goed vertegenwoordigd op internationaal diabetesterrein

Sinds kort is Nederland extra vertegenwoordigd in de Internationale Diabetes Federatie, met Annemarie Bevers van Diabetesvereniging Nederland (DVN). Daarmee kan Nederland invloed uitoefenen op Europese beslissingen op het gebied van diabetes. Annemarie Bevers trad onlangs aan in het Europees bestuur van de International Diabetes Federation (IDF). Nederland heeft met haar een tweede afvaardiging bij de IDF, want Wim Wientjes, onder meer oud-bestuurslid van het Diabetes Fonds, trad al eerder toe.

Lees meer

Diabetes bij jongeren

Ongeveer 8000 jongeren in de leeftijd tot 20 jaar betrokken in 2008 in Nederland diabetesmedicatie van de openbare apotheken. Dit aantal is de afgelopen vier jaar niet gewijzigd. Toch komen er jaarlijks in de groep tot 15 jaar gemiddeld veertig nieuwe insulinegebruikers per levensjaar bij. Van diabetes mellitus komen de varianten type 1 en type 2 het meeste voor. Bij diabetes type 1 maakt de alvleesklier geen insuline meer aan en moet insuline worden toegediend. Dit type diabetes heette vroeger ook wel juveniele diabetes, omdat het al op jonge leeftijd kan voorkomen. Dit in tegenstelling tot diabetes type 2, dat voorheen ouderdomsdiabetes werd genoemd.

Lees meer

Stop het domino-effect van diabetes

Diabetes beschouwen veel mensen als een aandoening waar ze niet snel mee in aanraking zullen komen. Toch hebben bijna 1 miljoen Nederlanders diabetes. Dat is heel Drenthe, Flevoland en Zeeland bij elkaar! En iedere dag komen daar 200 mensen met diabetes bij – per jaar een hele Amsterdam Arena vol. De kans dat jij, of … Lees meer

VU onderzoek: zeker 60.000 nieuwe diabetespatiënten per jaar in Nederland.

In het vooraanstaande medische tijdschrift Journal of the American Medical Association van 25 april beschrijven onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam de resultaten van het bevolkingsonderzoek naar diabetes in Hoorn. Bijna 10 % van de deelnemers, in de leeftijd van 50 – 75 jaar, die aan het begin van de studie geen diabetes had, … Lees meer