Nauwelijks tot geen bewijs voor betrokkenheid eerder gevonden genen bij depressie

Meer dan vijftig genen blijken niet betrokken te zijn bij het ontstaan van depressie, in tegenstelling van wat eerdere studies beweerden. Dit blijkt uit een recente studie van een onderzoeksgroep van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit betekent dat veel onderzoek naar de achtergronden van depressie, jarenlang op een verkeerde veronderstelling is gebaseerd. Zij publiceren hierover in het toonaangevende blad Molecular Psychiatry van deze maand.

Lees meer

Buikvet en depressieve klachten gaan bij ouderen vaak samen

Ouderen met depressieve klachten ontwikkelen meer buikvet dan niet-depressieve ouderen. Ook blijkt dat oudere personen met veel buikvet meer risico hebben op het ontwikkelen van depressieve klachten. Aldus Nicole Vogelzangs, onderzoeker bij GGZ inGeest en VU medisch centrum. Zij vond bij ouderen een sterke verwevenheid tussen depressieve klachten en risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Vogelzangs promoveert vrijdag 23 april bij VU medisch centrum. VUmc en GGZ inGeest werken intensief samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar psychische en lichamelijke aandoeningen.

Lees meer

www.biologischeklokENdepressie.nl voor informatie en persoonlijke verhalen

Vandaag is www.biologischeklokENdepressie.nl gelanceerd: een nieuwe website over, van en vóór mensen met een depressieve stoornis en hun familie en vrienden. (Ex) patiënten vertellen over hoe ze hun depressieve periode ervaren (hebben): via filmpjes, columns en geschreven interviews. Elke maand komen er nieuwe verhalen bij. Daarnaast is er informatie te vinden over depressieve stoornissen, behandelingen en welke rol van de biologische klok hierbij heeft.

Lees meer

Zoektocht naar rol vitamine D bij depressie uitgebreid

Onderzoekers van het VU Medisch Centrum in Amsterdam ontdekten dat depressie bij ouderen tussen de 65 en 95 jaar samenhangt met een gebrek aan vitamine D. Ze toonden onder meer aan dat hoe lager de vitamine D-spiegel, hoe ernstiger de depressie is. De onderzoeksgroep, onder leiding van Witte Hoogendijk, hoogleraar Biologische Psychiatrie, gaat het onderzoek nu uitbreiden naar jongvolwassenen. Een subsidie van de Hersenstichting maakt dit mogelijk.

Lees meer

58 procent van mensen met depressieve klachten zoekt geen professionele hulp

Uit een onderzoek van zorgverzekeraar CZ onder ruim 5000 Nederlanders blijkt dat van alle mensen die hun depressieve klachten erkennen 42 procent in behandeling is en 58 procent niet. Tien procent van de mensen met depressieve klachten die niet in behandeling is, doet dit niet omdat men denkt dat het te duur is. Negen procent van de mensen met depressieve klachten die geen hulp zoekt, dúrft niet.

Lees meer

Preventie van angst en depressie bij ouderen succesvol

Ouderen boven de 75 jaar hebben 50 procent minder kans op een depressie of angststoornis wanneer ze bij lichte klachten deelnemen aan een preventieprogramma. Dat blijkt uit onderzoek van Nelleke van ’t Veer-Tazelaar bij VU medisch centrum en GGZ inGeest. Het preventieprogramma bestaat uit het stapsgewijs aanbieden van informatie en een zelfhulpcursus, gesprekken met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige gericht op het aanleren van probleem-oplos vaardigheden, of het bespreken van medicatie. Van ’t Veer-Tazelaar promoveert op 17 februari.

Lees meer