Zoektocht naar rol vitamine D bij depressie uitgebreid

Onderzoekers van het VU Medisch Centrum in Amsterdam ontdekten dat depressie bij ouderen tussen de 65 en 95 jaar samenhangt met een gebrek aan vitamine D. Ze toonden onder meer aan dat hoe lager de vitamine D-spiegel, hoe ernstiger de depressie is. De onderzoeksgroep, onder leiding van Witte Hoogendijk, hoogleraar Biologische Psychiatrie, gaat het onderzoek nu uitbreiden naar jongvolwassenen. Een subsidie van de Hersenstichting maakt dit mogelijk.

Ander slaappatroon veroorzaakt depressie

Slaapstoornissen zijn bij 60-plussers de oorzaak van depressie en niet alleen een symptoom ervan, zoals alom wordt gedacht. Dat is wat Erasmus MC’er dr. Henning Tiemeier de komende vijf jaar wil aantonen. Tiemeier ontving onlangs de prestigieuze Vidi-subsidie voor jonge onderzoekers.

58 procent van mensen met depressieve klachten zoekt geen professionele hulp

Uit een onderzoek van zorgverzekeraar CZ onder ruim 5000 Nederlanders blijkt dat van alle mensen die hun depressieve klachten erkennen 42 procent in behandeling is en 58 procent niet. Tien procent van de mensen met depressieve klachten die niet in behandeling is, doet dit niet omdat men denkt dat het te duur is. Negen procent van de mensen met depressieve klachten die geen hulp zoekt, dúrft niet.

Preventie van angst en depressie bij ouderen succesvol

Ouderen boven de 75 jaar hebben 50 procent minder kans op een depressie of angststoornis wanneer ze bij lichte klachten deelnemen aan een preventieprogramma. Dat blijkt uit onderzoek van Nelleke van ’t Veer-Tazelaar bij VU medisch centrum en GGZ inGeest. Het preventieprogramma bestaat uit het stapsgewijs aanbieden van informatie en een zelfhulpcursus, gesprekken met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige gericht op het aanleren van probleem-oplos vaardigheden, of het bespreken van medicatie. Van ’t Veer-Tazelaar promoveert op 17 februari.

Agomelatine nieuwe behandeloptie voor artsen en patiënten met depressieve stoornissen

Vanaf vandaag is er sinds lange tijd een innovatief antidepressivum beschikbaar voor mensen met depressieve klachten: agomelatine. Dit nieuwe geneesmiddel werkt anders dan de bestaande antidepressiva: het herstelt de verstoorde biologische ritmes bij depressieve patiënten. Bij 90% van de patienten met een depressie zijn deze ritmes uit balans1.

Kosten antidepressiva gehalveerd

Nederlandse apothekers verstrekten in 2009 voor € 43 miljoen aan antidepressiva. Dat is bijna de helft van de kosten voor die groep in 2008, die € 85 miljoen bedroegen. Het aantal verstrekte dagdoseringen bleef in 2009 nagenoeg gelijk.

Korte cognitieve training lang effectief bij depressie

In een recente studie blijkt dat cognitieve therapie zeker vijf jaar bescherming biedt, nadat iemand is opgeknapt van meerdere depressieve episoden. Het onderzoek werd uitgevoerd aan het AMC en de Rijksuniversiteit Groningen door dr. C. Bockting. Depressie is op dit moment één van de meest voorkomende psychische aandoeningen. De kans op terugval is groot en