Wie is een hufter?

In 1965 speelden verzuilde elites nog een belangrijke rol in het politieke domein en op het maatschappelijk middenveld. Zo was de leiding van de Nederlandse economie nog voor een groot deel in handen van een aristocratische elite. Datzelfde gold voor de universiteiten, waar de traditionele hoogleraar en de corpsstudent archetypisch waren.

In zijn afscheidscollege schetst Meindert Fennema hoe deze elites in de jaren zestig werden aangevallen: D66 wilde het partijenstelsel laten ontploffen, de provobeweging daagde het openbaar gezag uit en linkse studenten gingen in de aanval.

‘Tragiek van de geslaagde emancipatie’

Na de bevrijdende jaren zestig en zeventig hoeven we niet meer aan traditionele normen te voldoen. Emancipatie en democratisering zorgen ervoor dat we die normen steeds meer zelf mede kunnen bepalen. Die lust is thans echter in een last aan het veranderen, stelt filosoof Gijs van Oenen in zijn nieuwe boek ‘Nu even niet’, dat