Geen toename negatieve campagnevoering in Nederland

De toename in negatieve campagnevoering (negative campaigning) is een terugkerend thema in de mediaberichtgeving en in politieke commentaren tijdens verkiezingscampagnes. Iedere keer als een partij of politicus een politieke tegenstander hard aanvalt, speculeren journalisten, politici, maar ook wetenschappers over een stijging in aanvalsgedrag en de gevolgen daarvan voor de democratie.

Lees meer

Is de jaarlijkse griepprik noodzakelijk?

Het inhoudelijke debat over nut en/of noodzaak van de jaarlijkse griepprik moet in alle openheid gevoerd worden. Wel is het van belang een goed onderscheid te maken tussen het wetenschappelijk debat en het ondermijnen van de integriteit van een individueel persoon en daarmee van zijn argumenten. Dat laat minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten in de beantwoording van Kamervragen over de rechtszaak die het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft aangespannen tegen een huisarts.

Lees meer