Wel of geen declaratiecodes op factuur curatieve Geestelijke Gezondheidszorg?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal op basis van de uitspraak van het College voor Beroep Bedrijfsleven (CBB) onderzoeken onder welke voorwaarden ontheffing mogelijk is van de verplichting om declaratiecodes op de factuur te plaatsen in de curatieve GGZ.

Zij zal dit doen in overleg met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten.