‘Zet decentralisatie jeugdzorg door’

De uitgangspunten voor de nieuwe jeugdzorgwetgeving kunnen rekenen op instemming van de Nederlandse gemeenten. In reactie op de recente voortgangsbrief van de staatssecretarissen Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie) pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) er daarom voor de decentralisatie van de jeugdzorg onverkort door te zetten.

Gemeenten zijn al geruime tijd aan de slag met de transitie van de zorg voor jeugd. Doelstelling is kinderen, jeugdigen en hun opvoeders zo vroeg mogelijk te ondersteunen binnen de normale opvoedsituatie. De voortgangsbrief onderschrijft deze visie van gemeenten.

Lees meer