Cidi herhaalt oproep voor landelijke richtlijnen herdenken

De uitspraak van het Hof over de herdenking in Vorden op 4 mei is een ondersteuning van het standpunt van CIDI dat de kwestie van het herdenken van Duitsers op 4 mei in Vorden, geen zaak was voor de rechter, maar voor het publieke debat.

Lees meer

Topinkomensdebat mist argumenten

In het debat over topinkomens in de publieke sector laten politici zich vooral leiden door veronderstellingen. Dat concludeert NWO-onderzoeker Teun J. Dekker (Universiteit Maastricht) na internationaal vergelijkend onderzoek naar de discussie over beloning van publieke topbestuurders. In zijn boek pleit hij voor een rationeler debat op basis van goed onderbouwde argumenten. Dat helpt politici bij het nemen van verantwoorde besluiten die goed zijn uit te leggen aan de kiezer.

Lees meer

Hoe moet het verder met de zorg?

‘Hoe moet het verder met de zorg?’ Dat thema staat centraal in een Publieksdebat dat UMCG en DvhN organiseren. Vertegenwoordigers van patiënten, artsen, verzekeraars, ziekenhuizen en politiek debatteren onder leiding van DvhN-hoofdredacteur Pieter Sijpersma over de toekomst van de zorg. Het debat vindt plaats op vrijdag 9 november in het UMCG en is een van de lustrumactiviteiten van de Medische Publieksacademie (MPA).

Lees meer

Gerepareerde nieren gebruiken bij gebrek aan voldoende donoren?

Door een tekort aan donororganen overlijdt een deel van de patiënten dat op de wachtlijsten staat. Op allerlei manieren wordt geprobeerd dit tekort weg te werken. Door iedereen donor te maken, tenzij men bezwaar maakt. Door organen langer en beter te bewaren. Door orgaandonatie van levende donoren. Ook naar de kwaliteit van organen wordt gekeken.

Is alleen het allerbeste goed genoeg of kun je ook een nier transplanteren waaruit zojuist een tumor is verwijderd? En hoe zit het met het doneren van organen na euthanasie? Op 16 november 2012 organiseert de commissie Ethiek van het UMC St Radboud een conferentie en debat over uiteenlopende aspecten van orgaandonatie.

Lees meer

LVB’ers en politiek ontmoeten elkaar in Den Haag

Zeven politieke partijen gaan op 25 augustus 2012 op de Landelijke Kiezersdag voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) het debat met elkaar aan. Onder leiding van Jeltje van Nieuwenhoven (oud-voorzitter van de Tweede Kamer) gaan zij spreken in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw over thema’s als Wonen, Zorg, Werk & Inkomen.

Lees meer

Debat: Zeggenschap in de wijk

Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) organiseert op 31 augustus 2012 tussen 15:00 en 17:00 uur een debat tussen Tweede Kamerleden en vrijwilligers uit aandachtswijken. In de Winkel van Sinkel in Utrecht gaan we samen met debatleider Maarten Bouwhuis op zoek naar vernieuwende politieke standpunten over burgerschap en zeggenschap.

Lees meer

Greenpeace-directeur daagt topmannen Shell uit voor debat

Greenpeace-directeur Sylvia Borren is vrijdag 13 juli 2012 gearresteerd na een actie van zeventig actievoerders van Greenpeace bij het internationale hoofdkantoor van Shell.

Na haar vrijlating is Borren immer strijdvaardig. “Wie het Noordpoolgebied op het spel zet, is bezig welbewust en voor eigen gewin de aarde kapot te maken. Ik daag de topmannen van Shell uit om publiekelijk met mij en Kumi Naidoo, de directeur van Greenpeace International, in debat te gaan.”

Lees meer