Hypnotherapie en Prikkelbare Darm Syndroom

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hypnotherapie zeer effectief is hij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)/Spastisch Darm, 90% van de mensen heeft veel baat bij deze vorm van therapie.

In Nederland zijn ± 500.000 mensen die lijden aan PDS. Bij PDS is de peristaltiek in de darmen verstoord wat o.a. tot klachten lijdt als obstipatie, diaree, veel buikpijn en sociale problemen.

Lovepoep.nl – Poep als belangrijke raadgever

Poep. We staan er niet altijd bij stil, maar poep vertelt een hoop over je gezondheid. Toiletbezoek kan daarom een waardevol moment zijn.

Lovepoep.nl, belang van goed poepen

Ruim de helft (52%) van de Nederlanders ziet in dat het niet herkennen van darmklachten invloed heeft op de gezondheid[1].

TIFN zoekt bewijs voor gunstige werking voedingsvezels

Voedingsvezels hebben een gunstige invloed op het immuunsysteem, zo wordt algemeen aangenomen. Maar door gebrek aan goede toetsmethoden ontbreekt het nog aan een solide wetenschappelijke onderbouwing.

Voedingsvezels

Binnen het Topinstituut Food and Nutrition (TI Food and Nutrition) doet Wageningen UR samen met collega-kennisinstellingen en bedrijven(1) fundamenteel onderzoek om het effect van voedselcomponenten op de darmfunctie en het immuunsysteem te begrijpen.

Darmflora van invloed op overgewicht

De darm, en dan met name de darmflora, blijken in tegenstelling tot wat tot voor kort gedacht werd, een rol te spelen bij overgewicht en bij diabetes type 2. Dat concludeert arts-onderzoeker Froukje Verdam van het Maastricht UMC+ in haar proefschrift ‘Is the gut the key to obesity? The involvement of the intestine in obesity type 2 diabetes mellitus and fatty liver disease in man’ waarop zij vrijdag 1 juni 2012 hoopt te promoveren aan de Universiteit Maastricht.

Gekweekt weefsel geneest muizendarm

Mini-darmpjes gekweekt uit één stamcel kunnen beschadigde darmen in muizen herstellen. Dat bewijst prof. dr. Hans Clevers van het Hubrecht Instituut van de KNAW samen met collega’s uit Tokyo. Het is de eerste behandeling met darmstamcellen.

Stamcelonderzoekers uit Utrecht en Japan hebben met succes muizen met darmschade behandeld met gekweekt darmweefsel. Muizen met kunstmatige darmzweren kregen ‘mini-darmpjes’ toegediend. Dat is darmweefsel opgekweekt uit losse stamcellen dat alle onderdelen van de darmwand bevat.