Waar woont de dader?

Jasper van der Kemp analyseerde de mogelijkheden tot verfijning van geografische daderprofilering: een opsporingsmethode om de woonplaats van een dader van een serie onopgeloste misdaden te voorspellen.

criminaliteit, plaats delict

Die voorspelling wordt gemaakt op basis van een (rekenkundige) analyse van het ruimtelijk patroon van de plaatsen delict en het geografische gedrag van de dader.

Lees meer

Psychiatrische patiënten zijn vaker slachtoffer dan dader van geweld

Psychiatrische patiënten zijn vaker slachtoffer dan dader van geweld, en ook vaker slachtoffer dan de gemiddelde Nederlander. Dat zijn twee van de conclusies van het NWO-onderzoeksprogramma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ (GTPP). Het is voor het eerst dat er in Nederland op grote schaal onderzoek is gedaan naar slachtofferschap onder psychiatrische patiënten. De onderzoekers van vier onderzoeksprojecten presenteren hun bevindingen op 22 mei 2012 tijdens het internationale symposium van de World Society of Victimology in Den Haag.

Lees meer