Hoe bacterie het immuunsysteem omzeilt

In zijn proefschrift onderzocht Bart Bardoel immuunmodulerende eigenschappen van verschillende uitgescheiden eiwitten van de bacterie Pseudomonas aeruginosa. Deze bacterie veroorzaakt chronische infecties in cystic fibrosis-patiënten en mensen met een verzwakt

Blaastest voor luchtweginfecties in de maak

Artsen van het UMC St Radboud en fysici van de Radboud Universiteit ontwikkelen gezamenlijk een blaastest voor kinderen en volwassenen met taaislijmziekte. De test heeft tot doel om bepaalde luchtweginfecties op te sporen.

Cystic Fibrosis in hielprik

Vanaf mei 2011 worden alle baby’s in Nederland via de hielprik gescreend op Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). Daarmee is de hielprikscreening uitgebreid naar 18 erfelijke ziektes. Alle kinderen die in Nederland worden geboren krijgen vier tot zeven dagen na de geboorte een hielprik.

Hielprikscreening cystic fibrosis invoeren

In 2005 con­sta­teer­de de Ge­zond­heids­raad dat pas­ge­bo­re­nen scree­nen op cystic fi­bro­sis (taais­lijm­ziek­te) ge­zond­heids­winst op­le­vert. Met de daad­wer­ke­lij­ke in­voe­ring diende toen­ter­tijd nog gewacht te worden omdat de toe­rei­kend­heid van de scree­nings­me­tho­den nog niet was aan­ge­toond.

Portaal voor kinderen met CF in gebruik

In januari heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht het portaal voor kinderen met taaislijmziekte (Cystic Fibrosis) geopend. Via dit portaal kunnen de jonge patiënten onder meer hun medisch dossier, labuitslagen en behandelafspraken inzien. Ook kunnen ze herhaalrecepten aanvragen of hun behandelaar een e-mailbericht sturen.