Hielprikscreening cystic fibrosis invoeren

In 2005 con­sta­teer­de de Ge­zond­heids­raad dat pas­ge­bo­re­nen scree­nen op cystic fi­bro­sis (taais­lijm­ziek­te) ge­zond­heids­winst op­le­vert. Met de daad­wer­ke­lij­ke in­voe­ring diende toen­ter­tijd nog gewacht te worden omdat de toe­rei­kend­heid van de scree­nings­me­tho­den nog niet was aan­ge­toond.

Lees meer

Portaal voor kinderen met CF in gebruik

In januari heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht het portaal voor kinderen met taaislijmziekte (Cystic Fibrosis) geopend. Via dit portaal kunnen de jonge patiënten onder meer hun medisch dossier, labuitslagen en behandelafspraken inzien. Ook kunnen ze herhaalrecepten aanvragen of hun behandelaar een e-mailbericht sturen.

Lees meer