Pradaxa, bevestiging consistente werking en veiligheidsprofiel

Nieuwe gegevens bevestigen consistente werking en veiligheidsprofiel van Pradaxa® gedurende meer dan 6 jaar. De resultaten van een nieuwe, gecombineerde analyse van de RE-LY studie en de extensiestudie RELY-ABLE laten zien dat bij langdurige behandeling het werkzaamheids- en veiligheidsprofiel van beide doses Pradaxa (150 mg bid en 110 mg bid) consistent blijven.(1,2,3)

Ketenzorg reduceert sterfte en heropnamen

Bij CVA ketenzorg is de kans op overlijden of blijvende afhankelijkheid 25% lager dan bij gebruikelijke zorg. Bij hartfalen-ketenzorg is den kans op heropnamen 40% lager dan bij gebruikelijke zorg. Bij COPD-ketenzorg is de kans op heropnamen 50% lager dan bij gebruikelijke zorg.

Het Roessingh test nieuw behandelprotocol beroerte

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede is per 1 februari 2012 gestart met deelname aan een landelijk, door het UMC St. Radboud ontwikkeld onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe behandeling. Somberheid en/of angstverschijnselen komen vaak voor na een beroerte (CVA). Deze klachten hebben invloed op het dagelijks leven en herstel van een beroerte is hierdoor zwaarder.

Kwalitiet CVA ketenzorg kan omhoog

In het jaar 2013 gaat de zorg voor CVA patiënten uit de AWBZ over naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In vakjargon: er bevinden zich jaarlijks circa 30.000 patiënten in de Awbz met een indicatie hebben voor Zorgzwaartepakket negen (ZZP-9).