CQ-index: Vijf jaar klantervaringen meten in de zorg

“Vijf jaar CQ-index heeft opgeleverd dat er nu op een systematische manier aandacht wordt besteed aan de ervaringen van patiënten en cliënten in de zorg.” Het NIVEL brengt vandaag een ‘kennisvraag’ uit over de CQ-index.

Meetinstrument voor kwaliteit revalidatiezorg

Om de kwaliteit van de revalidatiecentra in kaart te brengen zijn twee CQ-index vragenlijsten ontwikkeld: een voor volwassen patiënten en een voor de ouders van kinderen die in revalidatie zijn.

Hoe beviel de kraamzorg?

Voor de meting van de kwaliteit van de kraamzorg is een meetinstrument ontwikkeld. Ook voor de kraamzorg is nu een CQ-index beschikbaar. Kraamzorgorganisaties zijn volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht zich