Flevoziekenhuis ondertekent convenant tegen agressie en geweld

Het Flevoziekenhuis heeft, als eerste ziekenhuis in de regio, op donderdag 20 september 2012 in Baarn het convenant ‘Veilige Publieke Taak’ ondertekend. Het convenant is ondertekend door de korpsbeheerders van Flevoland en Gooi- en Vechtstreek en het openbaar ministerie. Door de krachten te bundelen willen de convenantpartners agressie en geweld tegen hulpverleners effectiever aanpakken.