Flevoziekenhuis ondertekent convenant tegen agressie en geweld

Het Flevoziekenhuis heeft, als eerste ziekenhuis in de regio, op donderdag 20 september 2012 in Baarn het convenant ‘Veilige Publieke Taak’ ondertekend. Het convenant is ondertekend door de korpsbeheerders van Flevoland en Gooi- en Vechtstreek en het openbaar ministerie. Door de krachten te bundelen willen de convenantpartners agressie en geweld tegen hulpverleners effectiever aanpakken.

Lees meer

Convenant onverdoofd slachten klaar in drie maanden

In een brief aan de Eerste Kamer licht staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie toe hoe hij met een convenant het dierenwelzijn bij onverdoofd slachten wil verbeteren. De Eerste Kamer had de staatssecretaris gevraagd om een minder vergaand voorstel dan een algemeen verbod.

Lees meer