Iedere euro in jeugdgezondheidszorg levert € 11 op

Paul Huijts, directeur-generaal Volksgezondheid van VWS, ontving dinsdagochtend 3 april 2012 het rapport van het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg in Nederland dat door Verdonck, Klooster & Associates in opdracht van ActiZ is uitgevoerd.

De resultaten zijn glashelder: alle inwoners van Nederland hebben één jaar gezondheidswinst te danken aan jeugdgezondheidszorg. En iedere euro die jaarlijks in de jeugdgezondheidszorg wordt geïnvesteerd, levert elf euro op. De JGZ doet haar werk dus niet alleen goed, maar ook goedkoop!

Lees meer

UMCG en Icare onderzoeken consultatiebureaus

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) start samen met Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een onderzoek naar het effect van een nieuwe werkwijze op de consultatiebureaus in Drenthe. In het onderzoek staat de zorg van het consultatiebureau, en daarmee de zorg voor kinderen, centraal. De consultatiebureaus in Drenthe gebruiken al enige tijd een nieuwe werkwijze onder het motto ‘vroeg er bij, beter voor het kind’. Het belangrijkste verschil met eerdere werkwijzen is dat op gestructureerde wijze niet alleen naar de ontwikkeling van het kind, maar ook naar diens omgeving wordt gekeken. Samenwerking met ouders staat in deze nieuwe werkwijze centraal. Samen met hen wordt naar oplossingen gezocht wanneer dit nodig is. Zo kan goede zorg op tijd worden ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees meer

De wijkverpleegkundige maakt het verschil tussen consultatiebureaus

De meeste ouders zijn te spreken over het consultatiebureau en de schoolarts. De kwaliteit van de dienstverlening blijkt bij de consultatiebureaus sterk afhankelijk van de wijkverpleegkundige. Opmerkelijk minpunt is dat de doorverwijzing niet altijd soepel verloopt. Nederlandse baby’s en peuters krijgen regelmatig een oproep van het consultatiebureau voor een preventief gezondheidsonderzoek. Zitten ze eenmaal op school dan gaan kinderen hiervoor naar de schoolarts. Deze komt langs in groep twee en groep zeven van de basisschool en in de tweede klas van de middelbare school. Met subsidie van VWS en ZonMw ontwikkelde het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) vier CQ-index vragenlijsten voor de jeugdgezondheidszorg.

Lees meer