Alle botjes tellen mee!

Alle botjes tellen mee! Dit is het uitgangspunt waarmee onder meer onderzoekers van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) het meest nauwkeurige computermodel ooit van de enkel en voet maakten. Dit zogenoemde Glasgow/Maastricht-model laat zien hoe gezonde en zieke voeten lopen. Uiteindelijk maakt het model een voorspelling mogelijk van het effect van behandelingen, variërend van een steunzool tot en met een orthopedische operatie.

Sociale computers begrijpen en ondersteunen mensen

Natalie van der Wal ontwierp en testte een aantal sociale computermodellen die mensen kunnen ondersteunen op het gebied van emotiebeïnvloeding, besluitvorming, leiderschap en informatieverspreiding. Eén van de systemen die zij ontwierp houdt in de gaten hoe mensen zich voelen die zich bevinden in het sociale netwerk van iemand met een depressie. Zo kan worden voorkomen dat zij ook depressief raken.

Computer snapt nu ook het gevoel van mensen

De computer is weer menselijker geworden. Informaticus Umair Muhammad ontwikkelde computermodellen met aanpassingsvermogen, emoties en rationaliteit. Zij kunnen mensen persoonlijk ondersteunen wanneer ze besluiten moeten nemen waarbij ze hun volledige aandacht nodig hebben.