Duurzaam bouwen aan bodemvruchtbaarheid

Gebruik van compost en groenbemesting evenals allerlei vormen van agroforestry helpen de bodem te herstellen, en maken het teeltsysteem minder gevoelig voor tegenslag. Beter voor de boer én voor de biodiversiteit. Het aprilnummer van Ekoland geeft een andere kijk op bodemvruchtbaarheid.