Bijkomende kwaal bemoeilijkt leven met kanker meer dan leeftijd

Niet zozeer de leeftijd maar vooral bijkomende ziekten verminderen de kwaliteit van leven van oudere patiënten met kanker. Ouderen en jongeren met kanker ervaren eenzelfde kwaliteit van leven, maar kankerpatiënten met bijkomende ziekten hebben een mindere kwaliteit van leven en zijn vaker arbeidsongeschikt dan andere kankerpatiënten.

Lees meer

COPD staat nooit alleen

Patiënten met chronische obstructieve longziekte (COPD) hebben vrijwel altijd ook andere kwalen onder de leden. De helft van de patiënten met matig tot ernstig COPD heeft zelfs vier of meer bijkomende kwalen.

Dat schrijven Lowie Vanfleteren en collega’s in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. “Die bijkomende kwalen lijken niet willekeurig voor te komen onder de patiënten”, zegt Vanfleteren. “Er zitten patronen in waar huisartsen en longartsen lering uit kunnen trekken.”

Lees meer

Nazorg kanker bij huisarts

Twee tot vijf jaar na de diagnose van kanker gaan patiënten vaak naar de huisarts. Nu patiënten met kanker steeds langer overleven, moeten huisartsen zich voorbereiden op een grotere rol in de nazorg, omdat specialisten dat niet meer aankunnen. Hiervoor moeten de richtlijnen worden aangepast, betogen onderzoekers van het NIVEL in het Journal of Clinical Oncology.

Lees meer

Psychiatrische stoornis is complex systeem van symptomen

Veel psychiatrische stoornissen zijn mogelijk geen geïsoleerde ziektes, maar complexe systemen van symptomen die elkaar beïnvloeden. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Ze gaan daarmee in tegen het standaardmodel voor psychiatrische stoornissen, dat aan basis ligt van veel psychiatrisch en klinisch psychologisch onderzoek. Hun voorstel verscheen onlangs in het wetenschappelijk tijdschrift PloS ONE.

Lees meer