Taal is minder taal zonder gebaren

Toen Asli Özyürek een jaar of tien geleden onderzoek ging doen naar taal en gebaren, reageerden taalwetenschappers afwachtend. Het bleek een invalshoek die nieuwe kennis oplevert – en publicaties in toptijdschriften zoals Science. Özyürek is sinds september 2010 hoogleraar Gesture Language and Cognition aan de Radboud

Lees meer

Onderzoek naar invloed overheid op houding burger naar migranten

Lokale overheden spelen een steeds belangrijker rol bij de integratie van immigranten. Maar kunnen zij ook de houding van burgers ten aanzien hiervan beïnvloeden? Om hierin meer inzicht te krijgen start binnenkort het internationale onderzoek Attitudes towards Migrants, Communication and Local Leadership (AMICALL).

Lees meer

LHV: resultaten bereikbaarheid teleurstellend

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft met teleurstelling kennis genomen van de resultaten van het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de telefonische bereikbaarheid van huisartsenzorg tijdens kantooruren in 2010. Huisartsen moeten in geval van spoed binnen 30 seconden bereikbaar zijn, vindt ook

Lees meer

Ziekenhuizen werven co-patiënten

Om de communicatie tussen patiënten en zorgverleners te verbeteren wordt binnenkort in meerdere academische, topklinische en algemene ziekenhuizen het co-patiëntschap getest. Co-patiënten zijn vrijwillige communicatieverbeteraars die de zorg en communicatie tijdens ziekenhuisbezoeken door de ogen en oren van patiënten meebeleven.

Lees meer

‘Nederland in Dialoog’ wint de Actief Burgerschap Award 2011

Nederland in Dialoog ontving op 5 mei 2011 in Theater aan het Spui te Den Haag de 7e Actief Burgerschap Award uit handen van Joan Ferrier, directeur van E-Quality. De Actief Burgerschap Award is een initiatief van Stichting Eenheid is Kracht en wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of initiatief dat zich actief heeft ingezet voor zijn of haar

Lees meer

‘Hints’ geeft inzicht in hersennetwerken betrokken bij sociale interactie

Wanneer twee mensen met elkaar communiceren, ontstaat er een tijdelijke verbinding tussen hen. Met behulp van een experiment waarbij proefpersonen in de MRI scanner het spel Hints speelden, bestudeerde onderzoekster Marleen Schippers

Lees meer