Verbetering klachtafhandeling door zorgaanbieders

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft maandag 15 april 2013 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze wet regelt een laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders.

Positie van de cliënt versterkt met nieuwe wet

Cliënten krijgen recht op keuze-informatie: de informatie over prestaties van bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen moet transparanter worden, zodat de cliënt straks gemakkelijker kan kiezen voor de zorgaanbieder die bij hem past. En wie niet tevreden is, kan daarover eenvoudiger en effectiever een klacht indienen.