Toetscultuur in het basisonderwijs verdringt de kernvraag

De toetscultuur in het basisonderwijs verdringt de kernvraag: waartoe leiden wij op? Dat stelt dr. Monique Leygraaf, lector Diversiteit & Kritisch burgerschap aan de Hogeschool iPabo.

SchoolFotocredits: Elizabeth Albert (cc)

Tot en met groep 8 buigt een kind zich maar liefst over 72 CITO toetsen. Leerkrachten voelen zich vaak afgerekend op de scores van hun leerlingen. Leygraaf: “Waar is de tijd en ruimte het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling tot kritisch burger?”

Lees meer

Kinderen met stiefouder scoren lager op de Cito-toets

In 2011 hadden kinderen in groep acht van de basisschool gemiddeld een Cito-score van 536. Meisjes en jongens uit gezinnen met hogere inkomens scoorden hoger dan gemiddeld. Kinderen die wonen in een gezin met een stiefouder haalden in elke inkomensgroep een lagere score.

Lees meer

Conclusies op basis van Citoscore

De onderzoekers van het SCP hebben op basis van onder meer de scores op de Eindtoets van Cito de conclusie getrokken dat de resultaten van het basisonderwijs niet beter zijn geworden. Vervolgens is een discussie ontstaan over de vraag of het eigenlijk wel mogelijk is om op basis van Eindtoetsscores uitspraken te doen over het onderwijsniveau. In die discussie worden beweringen gedaan over de Eindtoetsscore die niet juist zijn. Cito legt graag uit hoe die score tot stand komt.

Lees meer