Betere regie huisarts bij maken oogfoto’s

Ontwikkelaar van Ketenzorg Informatie Systemen CareSharing en TeleMC hebben hun expertise op het gebied van chronische ketenzorg en diagnostiek gebundeld. Door het koppelen van hun systemen zorgen ze ervoor dat alle betrokken zorgverleners vanuit één ICT-systeem diagnostische onderzoeken