Europese samenwerking in de aanpak van exotische muggen

Aziatische tijgermugAziatische tijgermug

De Europese landen hebben een raamwerk aangenomen over het monitoren en bestrijden van invasieve exotische muggen en van de ziektes die deze muggen kunnen overdragen. Het kader geeft aanbevelingen om dit probleem te lijf te gaan.