Eiwit Urm1 beschermt cellen tegen stress

Het eiwit Urm1 beschermt cellen tegen stresssituaties, zoals bijvoorbeeld een verstoring in de zuurstofbalans. Dergelijke stressfactoren kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van diverse problemen, zoals veroudering, kanker, en neurodegeneratieve ziekten. Urm1 is van belang bij het voorkomen en

Cellen wisselen genetische informatie uit via kleine blaasjes

Tot voor kort was alleen bekend dat cellen met elkaar communiceren door stofjes, voornamelijk eiwitten, af te scheiden. Nu blijkt dat cellen waarschijnlijk nog veel ingenieuzer met elkaar kunnen communiceren. Namelijk door het uitwisselen van pakketjes genetische informatie via kleine blaasjes, ‘exosomen’ genaamd. Het gaat hierbij niet om het totale DNA of RNA, maar om minuscule afgeleide deeltjes ervan, zogenaamde microRNA’s. Deze belangrijke ontdekking werd gedaan door onderzoekers van VU medisch centrum, waaronder viroloog Michel Pegtel, werkzaam in de groep van prof. Jaap M. Middeldorp. Het artikel over het onderzoek is maandag 8 maart gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences.