Frisdrank met mate al schadelijk voor hart en vaten

Een matige consumptie van frisdrank is al voldoende om een negatief effect op cardiovasculaire biomarkers te bewerkstelligen. Al eerder werd bij obese personen aangetoond dat een hoge frisdrankconsumptie een ongunstige invloed had op het glucose- en vetmetabolisme. In de huidige studie werd het effect van frisdrank onderzocht bij 29 gezonde jongemannen. In willekeurige volgorde werden

Mogelijk verhoogd cardiovasculair risico bij gebruik Multaq

Voorlopige studieresultaten naar het gebruik van Multaq (dronedaron) bij patiënten met permanent atriumfibrilleren (AF) wijzen op een verhoogd risico op ernstige hartproblemen. Het gaat voornamelijk om cardiovasculaire mortaliteit, beroerte en cardiovasculair gerelateerde ziekenhuisopnames.

Cardiovasculaire risico’s in de apotheek

Bijna één op de vier patiënten in de apotheken werd in 2009 behandeld voor een cardiovasculair risico. Het aandeel van deze groep in de totale patiëntenpopulatie verschilt echter sterk van apotheek tot apotheek.