Frisdrank met mate al schadelijk voor hart en vaten

Een matige consumptie van frisdrank is al voldoende om een negatief effect op cardiovasculaire biomarkers te bewerkstelligen. Al eerder werd bij obese personen aangetoond dat een hoge frisdrankconsumptie een ongunstige invloed had op het glucose- en vetmetabolisme. In de huidige studie werd het effect van frisdrank onderzocht bij 29 gezonde jongemannen. In willekeurige volgorde werden … Lees meer

Mogelijk verhoogd cardiovasculair risico bij gebruik Multaq

Voorlopige studieresultaten naar het gebruik van Multaq (dronedaron) bij patiënten met permanent atriumfibrilleren (AF) wijzen op een verhoogd risico op ernstige hartproblemen. Het gaat voornamelijk om cardiovasculaire mortaliteit, beroerte en cardiovasculair gerelateerde ziekenhuisopnames.

Lees meer