Dotteren via de pols 20 jaar in OLVG

Precies 20 jaar geleden werd in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam de eerste dotterbehandeling via de pols uitgevoerd. Uitgevonden en ontwikkeld door interventiecardioloog Ferdinand Kiemeneij.

Dotteren via de pols is voor patiënten minder ingrijpend dan de andere methoden. Patiënten herstellen sneller en de risico’s op bloedingcomplicaties zijn lager. Inmiddels zijn er naar schatting zo’n 40.000 van deze behandelingen in het OLVG uitgevoerd.

Lees meer

Uitbreiding zorg aangeboren hartafwijkingen in Deventer

Patiënten met aangeboren hartafwijking worden voortaan niet alleen door de kindercardioloog maar ook door een congenitaal cardioloog uit Groningen gezien. Hierdoor is in Deventer de zorg voor kinderen én volwassenen met meer complexe hartafwijkingen mogelijk.

Al jaren komt er een kindercardioloog uit Groningen naar Deventer om er zorg dicht bij huis te bieden. Nieuw is dat nu ook de congenitaal cardioloog van het UMCG, dr. P.G. Pieper, naar Deventer komt. Recent werd een overeenkomst getekend die voorziet in 4 tot 6 spreekuren per jaar in het Deventer Ziekenhuis.

Lees meer

‘Behandel hartziekte via reuma-medicijn’

Hartziekte valt te voorkomen door ontstekingsremmende medicijnen. Dat blijkt uit grootschalig internationaal genetisch onderzoek waar het UMC Utrecht aan meewerkte. De resultaten verschijnen woensdag 14 maart 2012 in The Lancet.

De signaalstof ‘interleukine-6’ is betrokken bij ontstekingsreacties en speelt een rol bij het ontstaan van kransslagaderziekte. Medicijnen die de werking van interleukine-6 blokkeren zouden hartziekte kunnen voorkomen. Dat concludeert een internationaal team van wetenschappers in twee artikelen in het tijdschrift The Lancet. Het medicijn Tocilizumab heeft deze werking en wordt gebruikt om ontsteking bij reuma te remmen.

Lees meer

Standaard harfalen blijft uit: Schande!

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Landelijke Huisartsen Vereniging worden het niet eens over een multidisciplinaire, transmurale standaard voor hartfalen. Daardoor komen keten-DBC, zelfmanagement, software applicaties en taakherschikking minder snel van de grond.

De twee partijen verschillen van mening over het antwoord op de korte vraag: Van wie is de hartfalen patiënt?

Lees meer

Onderzoeker congenitaal hartcentrum UMCG krijgt beurs Hartstichting

Kindercardiologisch onderzoeker Michael Dickinson van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat onderzoek doen naar de oorzaak van verhoogde bloeddruk in de longen bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Hij heeft hiervoor een beurs van €150.000 ontvangen van de Nederlandse Hartstichting. Met deze beurs wil de Nederlandse Hartstichting talentvolle cardiovasculaire onderzoekers op het gebied van hart- en vaatziekten bij kinderen ondersteunen.

Lees meer