Wel of niet doorverwijzen bij pijn op de borst?

cardiologische apparatuur

Kan het doorverwijzen van patiënten met pijn op de borst van de huisarts naar de cardioloog efficiënter? Die vraag gaan onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Maastricht de komende tijd beantwoorden. Ze krijgen hiervoor ruim 500.000 euro subsidie uit het Doelmatigheidsprogramma van ZonMw. Pijn op de borst Elke dag melden … Lees meer

Bestaand medicijn effectief bij syndroom van Marfan

Een veel voorgeschreven medicijn tegen hoge bloeddruk blijkt ook effectief te werken bij het syndroom van Marfan. Deze patiënten hebben last van een verwijding van de aorta met een groot risico op levensbedreigende scheuring. Uit een studie van het AMC blijkt dat patiënten die behandeld zijn met losartan (Cozaar) na drie jaar een significant kleinere kans hebben op een verwijding van de aorta vergeleken met patiënten die deze behandeling niet kregen.

Lees meer

Alternatieve behandeling bij Brugada syndroom

De cardiologen van Isala te Zwolle onderzoeken een alternatieve behandeling van hartritmestoornissen bij patiënten met het Brugada syndroom. In 20% van de gevallen leidt bij deze patiënten een genafwijking namelijk tot plotse hartdood, vooral bij jonge mensen.

Lees meer

Uniforme behandeling redt levens

Meer uniformiteit bij de behandeling en medicatie van een acuut hartinfarct vergroot de overlevingskansen van patiënten. Cardiologen, ambulancediensten en andere hulpverleners in de regio Utrecht zetten zich in om één behandelstrategie te ontwikkelen voor patiënten. Daarbij krijgen alle patiënten ook dezelfde medicatie. Omdat elke seconde telt, vergroot een uniforme behandeling vanaf de opvang door de ambulance tot de behandeling in het ziekenhuis de kans op overleving. Alertheid, snelheid en een goed samenwerkende keten van hulpverleners en artsen zijn van levensbelang.

Lees meer

Registratie belangrijk voor transparantie en betere hartzorg

Goede en uniforme registratie van cardiologische behandelingen is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door transparant te zijn over relevante resultaten van zorg krijgen patiënten en andere stakeholders inzicht in de kwaliteit van de verleende zorg en kunnen artsen de zorg voor hart- en vaatpatiënten in Nederland verder verbeteren.

Lees meer

“Geen zorgen over kwaliteit van zorg voor hartpatiënten”

“De kwaliteit van zorg voor hartpatiënten in Nederland is goed. Meer transparantie zorgt ervoor dat problemen sneller in beeld komen. Het is immers van groot belang dat de veiligheid van de zorg voorop staat en dat wordt ingegrepen in die situaties, waar dat niet gegarandeerd kan worden.” Dat stelt prof. dr. Martin Schalij, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

MUMC+  OK

Hij reageert hiermee op de onrust naar aanleiding van de berichten omtrent de afdelingen Cardiologie in het Ruwaard van Putten ziekenhuis en het Admiraal de Ruyter ziekenhuis en de reacties daarop van de Hartpatiënten Nederland en de NPCF. De NVVC vindt transparantie van groot belang en neemt zijn verantwoordelijkheid door gesignaleerde problemen te melden bij de Inspectie, ook als dit leidt tot enige maatschappelijke onrust.

Lees meer

Doorbraak in pacemakerbehandeling bij hartfalen

Onderzoekers van de afdeling cardiologie VUmc hebben een doorbraak bereikt met een nieuwe strategie voor patiënten met hartfalen die behandeld worden met een pacemaker (z.g. biventriculaire pacemaker). Bij deze nieuwe behandelingsmethode wordt gebruik gemaakt van een innovatieve hartfunctie analysetechniek, waarbij o.a. druk en volume tegelijkertijd in de hartkamer gemeten worden m.b.v. sensoren.

Lees meer