CAO overleg

NFU: ultimatum vakbonden onjuist geadresseerd

Als de NFU de vakbonden niet voor 6 september a.s. tegemoet komt met een loonsverhoging van 3% voor alle medewerkers volgen er mogelijk acties in de umc’s. Deze eis komt bovenop de inhoudelijke verbeteringen die de NFU en de vakbonden al hadden geformuleerd. In tegenstelling tot wat in het ultimatum door de vakbonden wordt aangegeven,

Staking universitaire ziekenhuizen onvermijdelijk

Staking universitaire ziekenhuizen onvermijdelijk

De zorgvakbonden voorzien een onrustig najaar met stakingen bij de academische ziekenhuizen. FNV Zorg & Welzijn, FBZ, CNV Zorg & Welzijn en de LAD hebben maandag 23 augustus een ultimatum gestuurd aan de NFU, de werkgeverskoepel van de academische ziekenhuizen. Daarin eisen ze een structurele loonsverhoging van 3% voor alle medewerkers, goede afspraken over arbeids-

Nieuwe cao voor alle 450.000 medewerkers in de zorg

Woensdag 4 december 2013 heeft ActiZ, de grootste werkgeversorganisaties in de zorg, met de vakbonden CNV Publieke zaak, NU’91 en FBZ een akkoord bereikt over de CAO-VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg). ActiZ en de drie vakbonden kwamen al na enkele uren tot een cao-akkoord, nadat Abvakabo FNV, de vierde vakbond die deelnam aan de onderhandelingen, de onderhandelingstafel had verlaten.

Sobere cao voor apotheekbranche

De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA), de Associatie van Ketenapotheken (ASKA), FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak hebben een akkoord bereikt over de verlenging van de Cao voor de Apotheekbranche.

Eis Abvakabo FNV van ruim 11% buiten proportie

Woensdagmiddag 4 april 2012 hebben de werkgevers ActiZ en BTN het overleg over de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) afgebroken. Abvakabo FNV gaf in een eerder overleg (op 21 maart 2012) aan haar eisen bij te zullen stellen.

Woensdag kwamen zij de werkgevers op enkele punten tegemoet, maar volstrekt onvoldoende. De kosten van hun voorstellen, die ruim 11% voor een periode van 12 maanden bedragen, zijn irreëel en sluiten niet aan bij de ontwikkelingen in Nederland. Verder overleg heeft voor de werkgevers pas zin als Abvakabo FNV haar eisen fors bijstelt. Het overleg over de CAO VVT is daarop afgebroken.

Leden stemmen in met nieuwe cao ziekenhuizen

Maar liefst 95 procent van de leden van Abvakabo FNV heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao ziekenhuizen. Daarmee krijgen de medewerkers in de ziekenhuizen er in 36 maanden 6,05 procent salaris bij, waarvan 0,3 procent incidenteel.