Buurtbemiddelaars hebben handen vol aan ruzie

Het aantal aanmeldingen voor buurtbemiddeling steeg ook afgelopen jaar (2012). Bijna 10.000 hulpvragen kwamen binnen bij buurtbemiddelingsorganisaties die hun cijfers aanleverden bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met een oplossingspercentage van 68% van alle geschikte zaken, bewijst buurtbemiddeling wederom dat het een succesvolle interventie is om burenruzies doeltreffend op te lossen.

Lees meer

Meer tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

Het rijk, gemeenten, corporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt voor meer en goede tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie.

Daarvoor is woensdag 28 maart 2012 in Den Haag door in totaal zeventien betrokken partijen de zogenoemde Nationale verklaring ondertekend.

Lees meer

‘Nederland in Dialoog’ wint de Actief Burgerschap Award 2011

Nederland in Dialoog ontving op 5 mei 2011 in Theater aan het Spui te Den Haag de 7e Actief Burgerschap Award uit handen van Joan Ferrier, directeur van E-Quality. De Actief Burgerschap Award is een initiatief van Stichting Eenheid is Kracht en wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of initiatief dat zich actief heeft ingezet voor zijn of haar

Lees meer