Meer tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

Het rijk, gemeenten, corporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt voor meer en goede tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie.

Daarvoor is woensdag 28 maart 2012 in Den Haag door in totaal zeventien betrokken partijen de zogenoemde Nationale verklaring ondertekend.

Utrechtse jongeren worden wijkmediator

Vanaf woensdag 21 september 2011, de internationale dag van de vrede, heeft Utrecht er ongeveer zeventig jeugdige wijkmediatoren bij. Het gaat om leerlingen uit groep 8, die een rol krijgen in het oplossen van conflicten tussen kinderen in hun eigen wijk.

Eerste zichtbare resultaten aanpak buurtoverlast

De intensieve aanpak van buurtoverlast in Limmel, Nazareth en Wittevrouwenveld heeft de eerste zichtbare resultaten opgeleverd. In de afgelopen 2 weken vonden er door een groot aantal politiemensen extra controles plaats, onder meer op snel rijdende scooters.

Eerste tien organisaties buurtbemiddeling erkend

Buurtbemiddeling Amersfoort, Amsterdam, Baarn, Betuwe en Bommelerwaard, De Bilt, Lingewaard en Overbetuwe, Nijkerk, Oude IJsselstreek, Regio buurtbemiddeling Rivierengebied, Rotterdam Centrum en Soest, hebben als eersten de

Zelfredzame buurten – Hoe doe je dat?

Politici en beleidsmakers zien graag dat burgers de handen ineenslaan en het voortouw nemen bij acties tegen verloedering van hun buurt. Maar als bewoners onvoldoende vertrouwen in medebewoners hebben, komen ze niet snel in beweging tegen overlast en onveiligheid.