Amsterdammers en politie nader tot elkaar

Buurtgerichte politiezorg – ook wel buurtregie genoemd – wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker.

“De huidige tijdsgeest van meer daadkracht, meer optreden en meer en harder straffen, zet het oorspronkelijk streven naar meer nabijheid tot burgers onder druk,” zegt Barbara van Caem.

Utrechtse jongeren worden wijkmediator

Vanaf woensdag 21 september 2011, de internationale dag van de vrede, heeft Utrecht er ongeveer zeventig jeugdige wijkmediatoren bij. Het gaat om leerlingen uit groep 8, die een rol krijgen in het oplossen van conflicten tussen kinderen in hun eigen wijk.

Eerste tien organisaties buurtbemiddeling erkend

Buurtbemiddeling Amersfoort, Amsterdam, Baarn, Betuwe en Bommelerwaard, De Bilt, Lingewaard en Overbetuwe, Nijkerk, Oude IJsselstreek, Regio buurtbemiddeling Rivierengebied, Rotterdam Centrum en Soest, hebben als eersten de