De positie van burgemeester bij calamiteiten

Ambtsketen van Amsterdam

Nederland wordt met enige regelmaat geconfronteerd met ernstige gebeurtenissen waarbij dodelijke slachtoffers vallen en grote materiële schade wordt aangericht. De vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (jaarwisseling 2000/ 2001) leven in de herinnering voort. Leiderschap en communicatie tijdens een calamiteit zijn belangrijke factoren voor het vertrek of aanblijven van een burgemeester. Dit … Lees meer

Burgerparticipatie in gemeenten vooral taak burgemeester en wethouders

Gemeenten hebben steeds meer aandacht voor burgerparticipatie. Burgerparticipatie is vooral een taak voor het college van burgemeester en wethouders, terwijl gemeenteraden juist minder betrokken zijn. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Burgerparticipatie in de lokale politiek‘, dat ProDemos dinsdag 6 maart 2012 publiceert.

Lees meer

Meer dan 100 burgemeesters gaan pleiten voor kinderpardon

Al meer dan 100 gemeenteraden roepen hun burgemeesters op bij minister Gerd Leers van Asiel en Immigratie te pleiten voor een kinderpardon. Wekelijks spreken zich meer gemeenten uit voor een oplossing voor kinderen die al zo lang in Nederland wonen dat ze gewoon Hollands zijn. Nu al 105 gemeenteraden.

De actie is bedoeld als ondersteuning van een initiatiefwet die regelt dat minderjarige vreemdelingen die langer dan acht jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen. In de gemeenten steunen veel CDA- en VVD-politici de moties.

Lees meer

Aanpak buurtoverlast Maastricht Noordoost werpt vruchten af

In zomer van 2011 werd in Maastricht Noordoost een duidelijke toename van buurtoverlast waargenomen. Dat heeft per september 2011 geresulteerd in een nieuwe gezamenlijke aanpak van de problematiek door alle betrokken instanties.

De nieuwe aanpak is nu een half jaar van kracht en de conclusie mag worden getrokken dat de nieuwe aanpak vruchten afwerpt. Er is sprake van aanzienlijk minder buurtoverlast. Dat de aanpak succes heeft wordt onderschreven door zowel bewoners als betrokken instanties.

Lees meer

Al 25 burgemeesters gaan pleiten voor kinderpardon

Steeds meer gemeenteraden spreken zich uit voor een oplossing voor kinderen die al zo lang in Nederland wonen dat ze hier geworteld zijn. Nu al 25 gemeenteraden roepen hun burgemeesters op bij minister Gerd Leers van Asiel en Immigratie (I en A) te pleiten voor een kinderpardon. De actie is bedoeld als ondersteuning van een initiatiefwet die regelt dat minderjarige vreemdelingen die langer dan acht jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen. In de gemeenten steunen veel CDA- en VVD-politici de moties.

Lees meer

Burgemeester geeft ‘vuurwerkles’ op basisscholen

Op maandag 12 december en vrijdag 16 december 2011 bezoeken burgemeester Visser en Gert Meulenbeld, medewerker Preventie brandweer Twenterand vier basisscholen voor het geven van een zogeheten ‘vuurwerkles’. “Aan het eind van het jaar raken veel kinderen in de ban van vuurwerk. Vooral het afsteken is spannend en mooi, maar kan ook heel gevaarlijk zijn.” … Lees meer