Goede zorg efficiënter met hogere tevredenheid cliënten

Om te komen tot duurzame zorgoplossingen voor de toenemende zorgvraag op langere termijn heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een inventarisatie gemaakt van de regels die in de zorg wellicht niet nodig zijn. De vermindering van de regeldruk moet meer kwaliteit, doelmatigheid en cliëntgerichtheid opleveren. Om de mogelijkheden te onderzoeken om de bureaucratie in de langdurige zorg weg te nemen, is het experiment regelarme zorg van start gegaan.

Lees meer

Staatssecretaris zet aanval in op de bureaucratie in de zorg

Overbodige administratieve lasten moeten verdwijnen en daar is een experiment regelarme instellingen voor nodig. Dat schrijft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) vrijdag 23 december 2011 aan de Tweede Kamer in de brief ‘experiment regelarme instellingen’. Met de resultaten zet de staatssecretaris de aanval in op bureaucratie in de langdurige zorg. Door minder tijd te besteden aan papierwerk is er meer tijd voor de cliënt en wordt het werk in de zorg aantrekkelijker.

Lees meer

Nederlands Instituut voor de Zorg gaat kwaliteit van de zorg verbeteren

Het kabinet hecht grote waarde aan het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid, transparantie en doelmatigheid van de zorg. Een speciaal ‘instituut’ gaat hiertoe nieuwe initiatieven stimuleren en bestaande krachten bundelen. Het belang van de patiënt komt in de activiteiten van het instituut centraal te staan. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (beiden VWS) hebben donderdag 22 december 2011 een wetsvoorstel hierover voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Lees meer

Wetsvoorstel passend onderwijs naar de Tweede Kamer

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school krijgen in de toekomst een passende plek binnen het onderwijs. Jarenlang is gewerkt aan een nieuw wettelijk systeem voor extra ondersteuning van leerlingen in het onderwijs. Vandaag heeft minister Van Bijsterveldt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer