Veel speeltoestellen weer veilig

Veel speeltoestellen zijn weer veilig na het optreden van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Bij 46 van de 179 basisscholen en 34 van de 86 campings, waren technische gebreken aangetroffen bij speeltoestellen, die tot ongelukken konden leiden.

Kinderen hebben gamegedrag onder controle

Het overgrote deel (84%) van de kinderen van 8 t/m 14 jaar vindt dat ze het gamegedrag onder controle heeft. Drie procent van de kinderen vindt zichzelf ‘heel erg’ gameverslaafd en 13% zegt een beetje gameverslaafd te zijn.

Europese subsidie voor Natuurspeelbos op Urk

De Stichting Flevo-landschap ontwikkelt in samenwerking met diverse organisaties op Urk een Natuurspeelbos. Europese subsidie maakt de ontwikkeling mogelijk. De voorziening wordt aangelegd in het Urkerbos. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen er buiten spelen

‘Stel norm voor buitenspeelruimte’

SP-Kamerlid Nine Kooiman bepleit een wettelijk bepaald minimum aan buitenspeelruimte voor kinderen: ‘Steeds vaker zie je dat gemeenten onvoldoende rekening houden – of willen houden – met ruimte voor kinderen om buiten te kunnen spelen.

Buitenspeeldag 2012

Na een zeer geslaagde Buitenspeeldag op 1 juni 2011 kondigen de initiatiefnemers alvast de datum aan voor de zevende editie volgend jaar: woensdag 13 juni 2012. Op die dag gaat als vanouds de tv-uitzending en website van Nickelodeon letterlijk ‘op zwart’ en worden in heel Nederland voor kinderen sport- en spel

Hygiëne ballenbakken laat te wensen over

De hygiëne in ballenbakken laat regelmatig te wensen over. Dat concludeert de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) op basis van de resultaten van een onderzoek uit 2009 waarin 40 ballenbakken zijn onderzocht.

Veel kinderen vinden schoolplein saai en klein

Bijna de helft van de kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar vindt zijn schoolplein te saai en te klein. Ze zouden veel vaker op het schoolplein spelen als er meer ruimte is, meer te doen valt en de route ernaartoe