Kinderopvang kost ouders gemiddeld 2000 euro

In 2011 ontvingen ruim een half miljoen ouders kinderopvangtoeslag. De opvangkosten per ouder bedroegen gemiddeld bijna 7.300 euro. Zelf betaalden de ouders hiervan gemiddeld bijna 2.000 euro. De rest kwam uit de kinderopvangtoeslag.

Kinderen: buitenschoolse opvang te ‘schools’

Meer dan tweederde van de kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar ervaart de buitenschoolse opvang (bso) als te ‘schools’. Ze willen veel meer inspraak in wat ze mogen doen. Een kwart noemt de opvang zelfs ‘saai’.

Dit blijkt uit landelijk onderzoek van Eisvrij, een vakantieorganisatie voor kinderen en jongeren. Ook werd aan kinderen gevraagd wat ze van de bso in de vakantieperiode vinden. Slechts een derde van de kinderen zegt daar meestal met plezier naar toe te gaan.

Stint, elektrische bolderkar speciaal voor buitenschoolse opvang

De Stint is de eerste elektrische bolderwagen met ruimte voor tien kinderen en één bestuurder. Onlangs erkend door de RDW. Speciaal ontworpen voor de buitenschoolse opvang (BSO). Compact, wendbaar en overzichtelijk. Iedereen die een korte cursus heeft gevolgd en minimaal zestien jaar is, mag met de Stint de straat op. Zowel voor de kinderen als voor de bestuurder een plezierritje. “Wij hebben de wereld een stukje veiliger en leuker gemaakt.”

Proef betere aansluiting school en buitenschoolse opvang

In 2012 start in enkele gemeenten een proef met ‘sluitende dagarrangementen’ voor 4- tot 12-jarigen. In deze pilotgemeenten, die begin 2012 bekend worden gemaakt, gaan scholen en buitenschoolse opvang intensiever samenwerken om een meer sluitend aanbod voor werkende ouders te kunnen bieden.

Ouders regelen onderling opvang kind

Ouders die in de knel komen door de verhoogde ouderbijdrage voor de kinderopvang, kunnen voortaan onderling gratis buitenschoolse opvang regelen. Op de website van UCareforkids kunnen ze daarover via de school van hun kind afspraken maken met andere ouders.

Structureel 24,9 miljoen voor toezicht en handhaving kinderopvang

Voor toezicht en handhaving op de kinderopvang komt er vanaf 2012 een structureel budget beschikbaar van 24,9 miljoen euro. Hiermee kunnen gemeenten het toezicht intensiveren voor kinderopvanglocaties en gastouders waar dat nodig is en is het ook mogelijk strenger te handhaven.