Heerlense aneurysma-patiënten hebben slechtere vaten dan Maastrichtse

Heerlense patiënten die lijden aan een verwijding van de grote lichaamsslagader in de buik (vakterm: abdominale aorta aneurysma of AAA) hebben slechtere vaten dan Maastrichtse patiënten met dezelfde aandoening. Er zijn aanzienlijke verschillen zowel wat betreft de bloedwaarden als het weefsel van het aneurysma. Een verklaring voor het opmerkelijke geografische verschil is er vooralsnog niet.

Nieuwe behandelmethode bij vaatverwijding van de buikslagader

In ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te Enschede heeft een operatieteam bestaande uit vaatchirurgen en interventieradiologen in het kader van klinisch onderzoek voor het eerst in Nederland een vernieuwde endoprothese (1) geplaatst bij een patiënt met een verwijde buikslagader.

Minimaal invasieve behandeling van verwijde buikslagader

In zijn proefschrift beschrijft Evert Waasdorp de langetermijnresultaten van de minimaal invasieve behandeling van verwijde grote buikslagaders. Die resultaten zijn gunstig en eventuele complicaties zijn veelal mild van karakter.