Nederland een van de welvarendste landen binnen de EU

In 2010 had Nederland net als in 2009 het op een na hoogste welvaartsniveau binnen de EU. Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner lag ruim 33 procent boven het EU-gemiddelde. Alleen in Luxemburg was het bbp per inwoner hoger. Bulgarije had het laagste welvaartsniveau.