‘Vergoed brillenglazen voor kinderen’

De vervangingskosten van brillenglazen bij kinderen met een ernstige oogaandoening moeten voortaan worden vergoed. Nu zitten bij medische indicaties alleen contactlenzen in het basispakket en komen brillenglazen voor eigen rekening.