Alternatieven voor giftige vlamvertragers

Brand, vuur, vlammen

Brand eist in Nederland jaarlijks tientallen dodelijke slachtoffers en honderden gewonden, en zorgt voor miljoenen euro’s aan materiële schade. Door vlamvertragende chemicaliën te gebruiken in elektronica, kleding en meubels wordt het ontstaan en verspreiden van brand vertraagd. Dit resulteert in minder schade, gewonden en dodelijke slachtoffers. Echter, veel van deze vlamvertragers, vooral die met broom, … Lees meer

Chemie-Pack handelde tegen de regels, toezicht te coulant

Het bedrijf Chemie-Pack handelde in strijd met de vergunning en hield zich niet aan de procedures. De overheid heeft zich vervolgens traag en te coulant opgesteld bij het toezicht en de handhaving. Nadat brand op het bedrijf uitbrak, escaleerde deze snel doordat er massaal brandbare vloeistoffen stonden opgeslagen in kwetsbare plastic containers op plaatsen waar dat niet was toegestaan. Er was geen regie op de crisiscommunicatie die volgde op de hevige brand en de overheid speelde onvoldoende in op de informatiebehoefte van de samenleving. De Onderzoeksraad constateert dat een ingewikkelde structuur in werking treedt zodra zich in Nederland een crisis voordoet die de schaal van een gemeente of veiligheidsregio overstijgt.

Lees meer

Controle (brand)veiligheid rotterdamse kantoren en hoge woongebouwen

De gemeente Rotterdam en de Brandweer Rotterdam-Rijnmond starten in januari 2012 een gezamenlijke actie om kantoren en hoge woongebouwen in Rotterdam op brandveiligheid en de veiligheid in en om het gebouw te controleren. In totaal worden ruim 150 gebouwen bezocht. Dit jaar wordt speciaal gelet op woongebouwen tussen 50 en 70 meter hoogte. De controles zullen van te voren door middel van een brief worden aangekondigd.

Lees meer