Cement herstelt botwervelbreuken

Alexander Venmans onderzocht het gebruik van cement bij het herstellen van botwervelbreuken. Hij concludeert dat er geen verschil bestaat tussen het gebruik van cement en conservatieve therapie ten aanzien van nieuwe wervelfracturen na een follow-up van 1 jaar.