Intraveneuze injectie enige juiste toedieningsvorm Velcade

Wereldwijd zijn sinds 2003 drie gevallen gemeld van onjuiste toediening van bortezomib (Velcade) met fatale afloop. Het gaat om toediening via het ruggemerg (intrathecaal). Artsen wordt aangeraden om bortezomib 1 mg en 3,5 mg poeder voor injectie alleen intraveneus toe te dienen en voorzorgsmaatregelen te nemen om verwarring met intrathecale oncologische chemotherapie te vermijden.

Lees meer