Effect borstdensiteit en veranderingen hierin op ontwikkeling borstkanker

Hoge borstdichtheid is één van de sterkste bekende borstkankerrisicofactoren. Borstdensiteit geeft de hoeveelheid bind- en klierweefsel relatief tot de hoeveelheid vetweefsel in de borst weer. Borstdensiteit neemt gewoonlijk af naarmate een vrouw ouder wordt.

Lees meer