Borderline is meer dan een modewoord

Wat is borderline? Veel mensen weten op deze vraag geen pasklaar antwoord. Er bestaan veel misverstanden over mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis: ze zouden onuitstaanbaar zijn en geen enkele controle over zichzelf hebben. De term borderline wordt vaak als ‘modewoord’ gebruikt, omdat het bij velen tot de verbeelding spreekt.

Lees meer

Kenmerken van slachtoffers beinvloeden kans herhaald partnergeweld

Bij onderzoek naar partnergeweld is tot nu toe vooral gekeken naar de dader. Promovenda Karlijn Kuijpers onderzocht een grote variëteit aan slachtofferkenmerken, en hoe deze het risico op herhaald slachtofferschap van partnergeweld beïnvloeden. Psychische problemen van het slachtoffer, zoals borderline kenmerken, vergroten de kans op herhaling van ernstiger partnergeweld, constateert Kuijpers. Daarnaast geeft psychisch of verbaal gewelddadig gedrag van slachtoffers een hoger risico op herhaald geweld door de partner. Het onderzoek kan bijdragen aan het sterker en weerbaarder maken van slachtoffers tegen toekomstig partnergeweld.

Lees meer